All posts by: Areiwa

About Areiwa

Triển khai thành công chiến dịch “Chung tay diệt khuẩn” tại chợ công nghệ Techmart 2020

Chợ công nghệ, thiết bị chuyên ngành Techmart với chủ đề về công nghệ sinh học đã được Sở Khoa học & Công nghệ Tp.HCM tổ chức thành công từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020. Đồng hành cùng chương trình trong khuôn khổ chiến dịch “CHUNG TAY DIỆT KHUẨN”, bảo vệ … Continue reading

11/11/2020 Tin tức