Blog

10 điều phải biết về bụi mịn. chỉ số bụi mịn, chỉ số bụi mịn PM, tác hại và cách phòng ngừa

Bụi là một hỗn hợp phức tạp chứa các hạt vô cơ và hữu cơ ở dạng lỏng hoặc rắn bay lơ lửng trong không khí; bao gồm sulfate, nitrat, amoniac, natri clorua, cacbon đen, bụi khoáng và nước. Bụi hay hợp chất có trong bụi được gọi chung là Particulate Matter – ký hiệu … Continue reading

04/10/2019 Kiến thức 0 Comment
  • 1
  • 2