Blog

Giảm thiểu hội chứng nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện (HAI) bằng Nano Bạc

Những thách thức hiện nay trong lĩnh vực y sinh là khả năng kháng kháng sinh của sinh vật, các quy trình phát triển sản phẩm và tiện ích của nó về độc tính, thời gian chữa bệnh và tác dụng phụ đối với tế bào con người. Ngoài ra, việc phát hiện nhiễm trùng gây … Continue reading

29/03/2022 Kiến thức, Nano Bạc Y Tế 0 Comment