Blog

Areiwa Đồng Hành Cùng Chương Trình Giới Thiệu “Giải Pháp Tương Tác Giữa Nhà Trường – Phụ Huynh Qua App Và Dashbroad”

Sáng ngày 15/11/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần Dược Miphar đã đồng hành cùng chương trình giới thiệu “Giải pháp tương tác giữa nhà trường – phụ huynh qua app và Dashbroad” của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp với Công ty Cổ phần … Continue reading

21/12/2020 Tin tức 0 Comment